SKATTEFRADRAG

SKATTEFRADRAG

Generel information

Dine donationer givet via Hasene Danmark, er fradragsberettigede, bortset fra din zakat (almisse) og medlemskontingent. Fradragets værdi er ca. 26% af din donation. Dvs. at hvis du donerer 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i SKAT. Max grænsen for at få fradrag er 17.700 kr. i 2023. Du kan læse mere om fradrag på SKATs hjemmeside;
Fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger – Skat.dk

Hasene Danmark har indberetningspligt for modtagne donationer. For at kunne indberette dine donationer, kræver det at vi har dit navn og cpr. nr. Er du sponsor for et forældreløst barn, bliver donationerne indberettet én gang om året – i januar måned. Din donation for et forældreløst barn bliver automatisk indberettet til SKAT, og du behøver derfor ikke at foretage dig yderligere. For øvrige donationer via MobilePay, har vi brug for et screenshot af kvitteringerne. Slutningen af året sender vi e-mail til alle vores medlemmer for at bede om kvitteringer. Hvis du sender kvitteringerne for dine donationer senest d. 5. januar, vil indberetningen udføres.

Jeg ønsker ikke skattefradrag for mine donationer

Hvis du er fast sponsor for et forældreløst barn, men ikke ønsker skattefradrag, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på dette. Det anbefales, at du sender os en e-mail herom. Du kan sende en e-mail til følgende adresse; info@hasene.dk

Min donation(er) er ikke indberettet, hvad skyldes det?

1. Hvis vi ikke har dit navn eller cpr.nr., er det desværre ikke muligt at indberette dine donationer, før vi har disse. Ved overskridelsen af indberetningsdatoen, vil indberetningen i så fald først være gældende fra næste år.

2. Hvis du sammen med din ægtefælle eller samlever har en fælles konto og foretager en bankoverførsel til Hasene Danmark, kan vi kun indberette det navn, som står i første skrivefelt. Den anden ejer af kontoen vil vi ikke kunne se og derfor heller ikke kunne indberette.

3. Da det er fastlagt hvor meget en muslim er forpligtet til at betale zakat (almisse) af sin formue, er det besluttet ikke at indberette almisser som udgangspunkt, som er doneret via Hasene Danmark. Ønsker du alligevel skattefradrag for din almisse, bedes du kontakte os og indberetningen vil udføres.

4. Det er lovmæssigt bestemt, at medlemskontingenter ikke er fradragsberettigede, hvorfor vi ikke kan indberette disse.

5. Hvis du har foretaget donationer via MobilePay, kan disse ikke automatisk indberettes til SKAT. Vi sender en e-mail til vores medlemmer for at bede om kvitteringer af disse. Har vi ikke modtaget dette rettidigt, er det muligvis derfor indberetningen ikke er sket.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.