COOKIE- & PERSONDATAPOLITIK

ANVENDELSE AF COOKIES

Cookies

Hasene Danmark bruger cookies til optimering, statistik og markedsføring. Vi bruger cookies til at forbedre brugervenligheden på vores side og for at gøre det lettere for dig at besøge og bruge Hasene.dk.
 

Nødvendig

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og give adgang til sikre områder af hjemmesiden.

Præferencer

Præference-cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde, hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

Statistik

Statistik-cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

Hasene Danmark har opdateret sin persondatapolitik efter den nyeste persondatalov. Hensigten er at sikre os konkret opbevaring og registrering af persondataoplysninger i forbindelse med vores indsamlinger. Hasene Danmark sikrer sig, at du får en transparent og professionel oplevelse med at støtte folk i nød, hvorfor vi bruger persondatapolitikken til at informere dig om, hvordan Hasene Danmark indsamler og behandler dine persondata i overensstemmelse med gældende regler. Vi informerer dig også, hvilke rettigheder du har med vores behandling af dine personoplysninger, og hvordan du kan gøre brug af de klagemuligheder, der er forbundet med dette.

Lovgrundlag

Reglerne om persondata fremgår af EU´s bekendtgørelse (2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) samt den danske persondatalov 25 maj 2018.

Begreber

Nogle af begreberne, som fremgår af denne privatlivspolitik, tager afsæt i EU´s Persondataforordning.

 1. Den dataansvarlige; Er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bestemmer formålet med indsamlingen af lovlige oplysninger og valget af det hjælpemiddel, hvor behandling af personoplysninger foretages ud fra.
 2. Databehandleren; Er den, leverandør eller offentlige myndighed, som behandler persondata på vegne af Hasene Danmark.
 3. Personlige oplysninger; omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier, følsomme personoplysninger. Det kan for eksempel være identifikations- eller kontaktoplysninger som navn, adresse fødselsdato eller e-mail.
 4. Personfølsomme oplysninger; Er oplysninger om race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Det kan ske, at der ved frivilligt arbejde eller ansættelse er behov for indhentning af dette ifm. Fx indhentning af oplysninger om fagforening eller oplysninger i relation til at blive udsendt som frivillig observatør.
 5. Behandling af data; Dækker enhver aktivitet eller række af aktiviteter,
  som involverer persondata, fx indsamling, registrering, opbevaring eller
  søgning og sletning.
Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandling af dine persondata er følgende:

Hasene Danmark
Bibliotekvej 68 A
2650 Hvidovre

CVR. nr.:  34508941
E-mail: info@hasene.dk
Tlf.:+45 26 11 11 36

Indsamling af persondata
 1. Hvem indsamler vi oplysninger fra
  Hasene Danmark indsamler oplysningerne direkte fra dig, som giver et bidrag, er sponsor, frivillig eller erhvervspartner.
 2. Formålet med indsamlingen af persondata
  Formålet med behandling af dine persondata er at kunne administrere dine indbetalinger, dit medlemskab, indberette dine bidrag til SKAT og sende nødvendige informationer om dit bidrag.
 3. Hvilke oplysninger indhenter vi fra dig
  Vi indhenter oplysninger om navn, adresse, tlf. nr. og e-mail. Desuden indhenter vi også oplysninger om registreringsnummer og konto for faste sponsorer samt cpr-nummer for medlemmer og for bidragsydere, for at indberette donationer til SKAT eller for at oprette en fast betalingsaftale. For firmaer indhenter vi også oplysninger om CVR.
 4. Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata
  Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
 5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger
  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er tilknyttet organisationen og har en fast aftale eller er fast bidragsyder. Derudover kan vi opbevare dine data i op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation jf. bogføringsloven. Personoplysninger om bank og kontooplysninger bliver slettet 13 måneder efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Lov om betalinger (lov 652 af 8/6 2017).

 

Deling af dine persondata

Hasene Danmark kan, der hvor det er relevant, dele dine persondata med sine samarbejdspartnere eller underleverandører for at udføre sit arbejde som nødhjælpsorganisation. Hasene International er et af vores største samarbejdspartnere, som vi samarbejder med for at udføre donationer videre til de udsatte områder. Vi kan også dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, som fx bistår med vores IT-drift og betalingsservice for at udfører dine aftaler. Deling af data med offentlige myndigheder som SKAT og indsamlingsnævnet kan forekomme. 

Dine rettigheder som den registrerede

Du har ret til indsigt i oplysninger om dine persondata, som vi har behandlet i vores organisation, herunder hvilke oplysninger vi har registreret, hvem vi udveksler dine data med og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger samt til hvilke formål, de er anvendt.

Du har ret til at kræve berigtigelse eller sletning

Hvis du finder ukorrekte personoplysninger om dig, har du ret til at få dette rettet. Ligeledes har du ret til at få data slettet efter gældende regler.

Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine persondata til os eller til Datatilsynet.

 • Klagen til os sendes pr. e-mail: info@hasene.dk
 • Klagen til Datatilsynet sendes til:
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby.
  Telefon: 3319 3200 e- mail: dt@datatilsynet.dk
Opdatering af Hasene Danmarks persondatapolitik

Hasene Danmark er forpligtet til at overholde lov om persondata. Vi gennemgår derfor denne med jævne mellemrum for at holde den ajourført i overensstemmelse med lovning.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.